Płytki wzorcowe DIN EN ISO 3650

Zapytaj o cenę

Zestaw równoległych płytek wzorcowych, DIN EN ISO 3650, klasa tolerancji 0

Wykonanie: Stal wysokostopowa, minimalna twardość 800 HV. Współczynnik wydłużania: (11,5 ± 1,0) x 10#h-6# K#h-1#. Maksymalna stabilność wymiarowa i kształtowa dzięki starannemu sztucznemu starzeniu. Odporna na zużycie i o bardzo dobrym przyleganiu przy przesuwaniu.

Każda płytka jest oznakowana indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

Do kalibracji pomiarów długości jak i do ustawiania urządzeń pomiarowych.
Wymiary mm/stopniowanie mm/liczba
1,005/–/1
1,01–1,09/0,01/9
1,10–1,90/0,1/9
1,00–9,00/1,0/9
10,00–30,00/10,0/3
50,00/–/1
ilość w zestawie:32